Zestaw: 1 x LUBISAN 10 kg sucha ściółka + 1x LUBISAN 10 kg sucha dezynfekcja - Paszowy.pl

Przejdź do treści

Zestaw: 1 x LUBISAN 10 kg sucha ściółka + 1x LUBISAN 10 kg sucha dezynfekcja

Drób > Dezynfekcja
Zestaw preparatów Lubisan

W skład zestawu wchodzi:
1 x Lubisan Sucha Dezynfekcja 10 kg
1x Lubisan Sucha Ściółka 10 kg
Dostępny natychmiast
75,00 zł 77,00 zł
Dodaj
 
Preparat Osuszający
 
Preparat przeznaczony do osuszania pomieszczeń hodowlanych. Receptura oparta na składnikach mineralnych sprawia, że Lubisan Sucha Ściółka jest doskonałym absorbentem nadmiaru wilgoci a tym samym środkiem profilaktyki chorób odśrodowiskowych takich jak:  
 
Ø  Biegunki
Ø  Kolibakteriozy
Ø  Choroby układu oddechowego
Ø  Choroby, łap, racic itp.
 
Preparat posiada w swoim składzie substancje pochłaniające mocznik i gazy, redukując ich emisję do atmosfery. LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA poprawia wartość nawozową obornika oraz redukuje szkodliwe wypłukiwanie azotu i fosforu do wód gruntowych. Preparat przeznaczony jest do stosowania w obecności zwierząt, nie jest drażniący ani toksyczny. Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Z uwagi na swoje właściwości produkt jest szczególnie zalecany do stosowania w intensywnej hodowli drobiu ( brojlery, indyki) – zdecydowania obniża wilgotność ściółki przyczyniając się do zmniejszenia częstotliwości występowania chorób stóp oraz obniżenie emisji amoniaku i siarkowodoru.
 
Stosowanie
 
LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA należy stosować regularnie na powierzchnię całego pomieszczenie szczególnie w miejscach o nadmiernym zawilgoceniu, w kojcach porodowych, w okolicach poideł, na ściółkę, na maty, wokół mat, bezpośrednio na powierzchnię osuszaną bądź ściółkę 1 raz na 7 dni. W przypadku szczególnie zawilgoconych powierzchni, zabieg można powtarzać częściej nawet codziennie, jeśli jest taka potrzeba.
 
BYDŁO- stosować w dawce 50-100 g/m2 na legowiska, maty oraz wokół mat. Pod maty stosować preparat do suchej dezynfekcji LUBISAN
 
TRZODA- stosować w kojcach porodowych a także na ściółkę w dawce 50 -100 g/m2 . Szczególne zastosowanie do suchej kąpieli prosiaków.
 
DRÓB – stosować na całej powierzchni budynku w dawce 50 – 100 g/m2 , w miejscach zawilgoconych narożniki, okolice linii pojenia zwiększyć dawkę do 100 – 150 g/m2. W hodowli ściółkowej zaleca się stosowanie dodatkowego preparatu dezynfekującego LUBISAN przed położeniem ściółki i bezpośrednio na oczyszczoną posadzkę w dawce ok 100 g/m2
 
KRÓLIKI - nanosić na dezynfekowaną powierzchnię po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym lub bezpośrednio na ściółkę przez równomierne posypywanie w dawce 50 g/m2 na klatki. W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się stosowanie dawki maksymalnej 100g/m2
 
PRZECHOWYWANIE – preparat należy przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od wilgoci, od środków spożywczych i poza zasięgiem dzieci. Odpad produktu można po wymieszaniu z nawozem organicznym aplikować na pola.
 
 
W celu podniesienia skuteczności profilaktyki zaleca się wymienne stosowanie preparatu LUBISAN SUCHA DEZYNFEKCJALUBISAN Sucha dezynfekcja jest doskonałym środkiem dezynfekcyjnym, utrzymującym prawidłowe warunki zoohigieniczne w nowoczesnej hodowli zwierząt, przeznaczonym do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich takich jak: chlewnie, kurniki, obory, stajnie, owczarnie, cielętniki, fermy strusi, gołębniki, pasieczyska, fermy zwierząt futerkowych.

Dodatkowo sprawdza się w dezynfekcji pomieszczeń socjalno-gospodarczych, środków transportu zwierząt rzeźnych i hodowlanych, środków transportujących pasze i komponenty paszowe, pomieszczeń wystawowych, klatek i wybiegów dla zwierząt, wag, ramp załadowczych oraz urządzeń produkujących pasze.

Poprzez swoje działanie aromatyzujące poprawia warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt oraz czyni pracę przyjemną dla personelu obsługującego zwierzęta. W związku z powyższym wpływa on zdecydowanie na poprawę wydajności i ekonomikę produkcji. Preparat zawiera naturalne związki fosforu, miedzi i żelaza oraz związki chloru. Jest nietoksyczny oraz całkowicie bezpieczny dla ludzi i zwierząt – może być stosowany w ich obecności. Stosowany szczególnie w profilaktyce chorób zakaźnych i zaraźliwych.

ZALETY STOSOWANIA LUBISANU

1) DEZYNFEKCJA
zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak bakterie, grzyby, pasożyty, neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów, redukcja wydzielania szkodliwych gazów z otoczenia, właściwości osuszające podłoże i wchłanianie wilgoci – szczególne zastosowanie w czasie powodzi, utrzymanie prawidłowego klimatu w pomieszczeniach dla zwierząt i poprawa warunków hodowli, skuteczne zwalczanie larw much rozmnażających się w ściółce oraz miejscach składowania obornika,

2) SKUTECZNOŚĆ

zmniejszenie ilości chorób w stadzie, ograniczenie stosowania antybiotyków i innych środków terapeutycznych, większe przyrosty wagowe u zwierząt, znaczny spadek upadków, lepsze wykorzystanie paszy, lepsza jakość mięsa, poprawa struktury sierści zwierząt i upierzenia ptaków, skrócenie okresu tuczu zwierząt, zwiększenie plonów - poprzez wzrost zawartości związków azotowych w gnojowicy i oborniku,

3) BEZPIECZEŃSTWO
zapobieganie występowania wielu chorób, a w przypadku ich pojawienia się wspomaganie leczenia, ochrona zwierząt przed infekcją, bezpieczne stosowanie w obecności ludzi i zwierząt, nowoczesny, ekologiczny i nietoksyczny produkt przyjazny dla środowiska, łatwy w użyciu.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie: rozsypać na powierzchnię dezynfekowaną
Ilość: 50- 100 gram m2
Częstotliwość stosowania: co 7 dni (zalecane)
Promocje

paszowy.pl
Masz pytania ?
505-103-005
600-873-069
Wróć do spisu treści