LUBISAN 10 kg - sucha ściółka - Paszowy.pl

Przejdź do treści

LUBISAN 10 kg - sucha ściółka

Preparat Osuszający
Preparat przeznaczony do osuszania pomieszczeń hodowlanych. Receptura oparta na składnikach mineralnych sprawia, że Lubisan Sucha Ściółka jest doskonałym absorbentem nadmiaru wilgoci a tym samym środkiem profilaktyki chorób odśrodowiskowych takich jak:  
Ø Biegunki
Ø Kolibakteriozy
Ø Choroby układu oddechowego
Ø Choroby, łap, racic itp.
Preparat posiada w swoim składzie substancje pochłaniające mocznik i gazy, redukując ich emisję do atmosfery. LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA poprawia wartość nawozową obornika oraz redukuje szkodliwe wypłukiwanie azotu i fosforu do wód gruntowych. Preparat przeznaczony jest do stosowania w obecności zwierząt, nie jest drażniący ani toksyczny. Preparat nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Z uwagi na swoje właściwości produkt jest szczególnie zalecany do stosowania w intensywnej hodowli drobiu ( brojlery, indyki) – zdecydowania obniża wilgotność ściółki przyczyniając się do zmniejszenia częstotliwości występowania chorób stóp oraz obniżenie emisji amoniaku i siarkowodoru.
Stosowanie

LUBISAN SUCHA ŚCIÓŁKA należy stosować regularnie na powierzchnię całego pomieszczenie szczególnie w miejscach o nadmiernym zawilgoceniu, w kojcach porodowych, w okolicach poideł, na ściółkę, na maty, wokół mat, bezpośrednio na powierzchnię osuszaną bądź ściółkę 1 raz na 7 dni. W przypadku szczególnie zawilgoconych powierzchni, zabieg można powtarzać częściej nawet codziennie, jeśli jest taka potrzeba.

BYDŁO- stosować w dawce 50-100 g/m2 na legowiska, maty oraz wokół mat. Pod maty stosować preparat do suchej dezynfekcji LUBISAN

TRZODA- stosować w kojcach porodowych a także na ściółkę w dawce 50 -100 g/m2 . Szczególne zastosowanie do suchej kąpieli prosiaków.

DRÓB – stosować na całej powierzchni budynku w dawce 50 – 100 g/m2 , w miejscach zawilgoconych narożniki, okolice linii pojenia zwiększyć dawkę do 100 – 150 g/m2. W hodowli ściółkowej zaleca się stosowanie dodatkowego preparatu dezynfekującego LUBISAN przed położeniem ściółki i bezpośrednio na oczyszczoną posadzkę w dawce ok 100 g/m2

KRÓLIKI - nanosić na dezynfekowaną powierzchnię po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym lub bezpośrednio na ściółkę przez równomierne posypywanie w dawce 50 g/m2 na klatki. W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się stosowanie dawki maksymalnej 100g/m2

PRZECHOWYWANIE – preparat należy przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od wilgoci, od środków spożywczych i poza zasięgiem dzieci. Odpad produktu można po wymieszaniu z nawozem organicznym aplikować na pola.
W celu podniesienia skuteczności profilaktyki zaleca się wymienne stosowanie preparatu LUBISAN SUCHA DEZYNFEKCJA


Promocje

paszowy.pl
Masz pytania ?
505-103-005
600-873-069
Wróć do spisu treści